Kursy ceramiki

Weekendowe warsztaty certyfikowane z ceramiki

Certyfikat wydany jest przez profesjonalną pracownię ceramiczną, oraz potwierdzony podpisem artysty plastyka ceramika z wieloletnią praktyką ceramiczną w edukacji.
Nasz certyfikat upoważnia do pracy w edukacji artystycznej oraz terapeutycznej, jak do prowadzenia własnej pracowni ceramicznej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Warsztaty będą się odbywać od godz. 12:00 do godz. 19:00 – 20:00 z godzinną przerwą regeneracyjną
Prosimy o zabranie ze sobą ubrania ochronnego.

Wszystkie prace powstałe podczas warsztatów należą do Autorów. Prace przechowujemy w Piecowni dwa miesiące. Po upływie tego czasu prace nieodebrane ulegają utylizacji.

Program kursu:

CERTYFIKAT 1 stopnia

Dzień pierwszy – TECHNIKI LEPIENIA I ZDOBIENIA SUROWEJ GLINY
– zasady BHP przy pracy z gliną oraz w pracowni ceramicznej.
– podstawowa obsługa elektrycznego pieca ceramicznego.
– teoria i technologia pracy z masami ceramicznymi
– metody przygotowywania masy ceramicznej do dalszej pracy
– techniki lepienia ręcznego: wygniatanie z kuli, tworzenie ceramiki z wałeczków, praca z plastrem gliny, odciskanie w formie gipsowej lub ceramicznej.
– techniki zdobienia surowej gliny: relief wklęsły, relief wypukły, ażur

Dzień drugi – TECHNIKI ZDOBIENIA WYPALONEJ GLINY
– teoria i techniki zdobienia ceramiki: angoby, szkliwa i farby
– szkliwienie różnymi technikami: polewanie, moczenie, nakładanie pędzlem, natrysk, tapowanie.
– użycie angob i farb do ceramiki oraz tlenków metali.
– mieszanie technik zdobniczych.
– końcowe pytania i uwagi.
Będziemy pracować na wcześniej przygotowanych biskwitach lub biskwitach przygotowanych przez naszą pracownię.

CERTYFIKAT 2 stopnia

Dzień pierwszy – TECHNIKI FORMOWANIA RÓŻNYCH MAS CERAMICZNYCH
– zaawansowana obsługa elektrycznego pieca ceramicznego.
– zapoznanie się z różnorodnością mas ceramicznych podobieństwa i różnice masy plastyczne i masy lejne.
– techniki formowania i zdobienia surowych mas ceramicznych.
– tlenki metali oraz pigmenty i ich wykorzystanie w ceramice.
– sposoby barwienia mas plastycznych: ceramika agatowa.
– praca z masami lejnymi oraz formami: przygotowanie masy lejnej, barwienie mas lejnych.

Dzień drugi – TECHNIKI ZDOBNICZE WYKORZYSTYWANE W CERAMICE
– samodzielne przygotowanie angoby oraz angoby barwionej.
– techniki zdobienia angobami: sgraffito, tapowanie, rezerważ, pastelaż.
– mieszanie różnych szkliw w celu uzyskania własnych niestandardowych efektów.
metody malowania farbami do ceramiki: malowanie podszkliwne, wszkliwne i naszkliwne.
– końcowe pytania i uwagi.
Będziemy pracować na wcześniej przygotowanych biskwitach lub biskwitach przygotowanych przez naszą pracownię.

Cennik:

Cena obejmuje:
– materiały i narzędzia,
– możliwość korzystania z w pełni wyposażonej pracowni
– opieka merytoryczna doświadczonych instruktorek
– wypał prac
– napoje zimne i gorące oraz drobne przekąski.

Certyfikat 1 stopnia
Czas: 12 h warsztatów
Koszt: 700 zł/2 dni

Certyfikat 2 stopnia
Czas: 14 h warsztatów
Koszt: 800 zł/2 dni
Miejsce: pracownia ceramiczna Piecownia, ul. Łokietka 9, Wrocław

Pozdrawiam serdecznie
Violetta Ciach-Melewska
Zapraszamy na kursy ceramiki we Wrocławiu